За нас…

ОУ „Христо Ботев“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране.
Учебни смени: една смяна

Село Главиница (област Пазарджик) е разположено в Южен Централен планов регион на България. То е част от община Пазарджик.