Правилник за безопасни условия за възпитание, труд и обучение